+385 42 770 766 info@elmok.hr

Impressum

ELMOK-Elektromotorske komponente, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge
ELMOK d.o.o.

Sjedište: Rudarska bb, HR-42240 IVANEC

Provedba upisa:
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-97/39-2 od 05.02.1997. za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070028097

Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena člana društva, promjena člana uprave, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-23/2741-2 od 17. srpnja 2023. godine, redni broj upisa 14, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070028097, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 85174063121

Osnivači/članovi društva:
HANTAF društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge, pod MBS: 070136236, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu, OIB: 17892503280
Vidovec, Ulica Stjepana Radića 1
– jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Mohamed Heni Akkch, OIB: 22159141275
Vidovec, Ulica Stjepana Radića 1

Temeljni kapital: 396.690,00 euro

Poslovna banka:

IBAN:

OIB (VAT ID): HR 85174063121

EUID: HRSR.070028097

Uprava: Mohamed Heni Akkch, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

 

 

 

Možete nam se obratiti s punim povjerenjem,

Elmok d.o.o.