+385 42 770 766 info@elmok.hr

Proizvodni program

Proizvodni program tvrtke Elmok d.o.o. uključuje sljedeće proizvode i usluge:

• LAMELE STATORA I ROTORA ELEKTROMOTORA: Proizvodimo lamele koje se koriste u statorima i rotorima elektromotora. Ove lamele su važne komponente za ispravan rad elektromotora.

• LAMELE STANDARDNIH ELEKTROMOTORA OD IEC 63 DO IEC 180: Proizvodimo lamele specifičnih dimenzija za standardne elektromotore prema IEC standardima. To uključuje veličine elektromotora od IEC 63 do IEC 180.

• LAMELE ELEKTROMOTORA SPECIJALNIH REZOVA, PREMA ŽELJI KUPCA: Pružamo uslugu izrade lamele elektromotora s posebnim rezovima prema zahtjevima i specifikacijama kupca. Ova usluga omogućuje prilagodbu proizvoda specifičnim potrebama kupaca.

• USLUGA REZANJA LIMA IZ KOLUTOVA NA TRAKE ŽELJENE ŠIRINE: Tvrtka pruža uslugu rezanja lima iz kolutova na trake s točno određenom širinom. Ova usluga omogućuje prilagodbu lima specifičnim dimenzijama potrebnim za daljnju obradu ili proizvodnju.

• USLUGA TLAČNOG LIJEVANJA PROIZVODA OD ALUMINIJA I ALUMINIJSKIH LEGURA: Elmok d.o.o. nudi uslugu tlačnog lijevanja proizvoda od aluminija i aluminijskih legura. Ovaj postupak omogućuje izradu različitih proizvoda od aluminija pomoću tlačnog lijevanja, što je efikasan način proizvodnje različitih oblika i dijelova.

Možete nam se obratiti s punim povjerenjem,

Elmok d.o.o.